Türk Gıda Kodeksi Hakkında

28 Kasım 2016

Sayın Üyemiz,

İlgi: Gıda, Tarım ve hayvancılık bakanlığı gıda ve kontrol genel Müdürlüğü’nden alınan 14.11.2016 tarih ve 35371 sayılı yazı.

İlgi yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan “TGK Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği”  taslak metninin, Bakanlığının web sayfasında (www.tarim.gov.tr) bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili görüşlerinizin aynı adreste belirtilen görüş değerlendirme tablosuna uygun olarak en geç 26.12.2016 tarihi mesai bitimine kadar doğrudan Bakanlığa ve elektronik ortamda kodeks@tarim.gov.tr adresine gönderilmesini rica ederim.

Paylaş