Türk-Rus 17.nci Dönem KEK Toplantısı

20 Ağustos 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafında Odamıza gönderilen yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda 19 Haziran 2020 tarihinde Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısının gerçekleştirildiği, söz konusu toplantı kapsamında ekte örneği sunulan taslak protokol metninin üzerinde mutabık kalındığı, bahse konu Çalışma Grubu Protokolünde yer alan maddelerin de 30 Eylül 2020 tarihinde Rusya Federasyonu’nun St. Petersburg kentinde gerçekleştirilmesi öngörülen Türk-Rus KEK 17. Dönem Toplantısının Protokolüne derç edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda, 17. Dönem KEK Toplantısı hazırlıkları çerçevesinde, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere; Rusya Federasyonu ile mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler, ülkemizdeki yatırım imkânları, yatırım projeleri ve Rusya Federasyonu’nda yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin, TOBB’a iletilmek üzere en geç 21 Ağustos 2020 Cuma günü saat 12.00’ye kadar anara.daylan@tobb.org.tr adresine yazılı olarak iletilmesi rica olunur.

Paylaş