Türk Standardlarının 2014 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

 

Türk Standartları Enstitüsü’nden Odamıza gelen yazıda; Uluslararası ve Avrupa Birliği Standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği belirtilmektedir. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2007 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmıştır. Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, konunuz ile ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standardları listesi ve bu standardların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip aşağıda verilen adresteki “sistematik gözden geçirme oy formu”nun doldurulması gerekmektedir. Söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişmek için tıklayınız.