Türk Standardları’nın 2015 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmekte olduğu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2011 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi olduğundan bahisle ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standardları listesi ve bu standardların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken “sistematik gözden geçirme oy formu” aşağıdaki linkte verilmiştir.

Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişmek için :

http://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/13/117/sistematik-gozden-gecirme.aspx

Eğer link çalışmıyor ise internet tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazarak Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişebilirsiniz

http://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/13/117/sistematik-gozden-gecirme.aspx