Türkgözü Gümrük Kapısı’nın Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hk.

27 Nisan 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkgözü Gümrük Kapısı’nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalarının devam ettirilmekte olduğu belirtilmiştir. Söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi gerekçesiyle 25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında anılan kapının geçici olarak hizmete kapatılması yönünde Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin Ticaret Bakanlığı tarafından talimatlandırıldığı paylaşılmıştır.

Ayrıca Gürcistan’a açılan Sarp ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapıları’nın açık durumda olup yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri için anılan gümrük kapılarından hizmet verilmesine devam edileceği hususuna  dikkat  çekilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.