Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı

19 Haziran 2017

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuz’a iletilen bir yazıda, eşbaşkanlığı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci tarafından deruhte edilen Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı’nın 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Luanda’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Angola ile Türkiye ikili ticaretinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra Türk firmaları tarafından Angola’da gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve iki ülke arası ticari ilişkilere yönelik olarak bahse konu toplantı gündeminde ve toplantı akabinde imzalanacak Protokol’de değinilmesinde fayda görülen diğer hususların yer aldığı bir bilgi notu hazırlanacaktır.

Bu minvalde, Angola’da yatırımları bulunan veya ticari faaliyet gösteren üyelerinizin http://portal.deik.org.tr/Anket/411 bağlantısında yer alan anket formunu 14 Haziran 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulmaları önemle rica olunur.  Bilgilerinize sunulur.

Paylaş