Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme ve Kamu Danışma Süreci Hk.

22 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesi çalışmaları kapsamında, BK tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde kamu danışma sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, 5 Ocak 2024 tarihine kadar güncellenecek bahse konu STA’nın önceliklerine yönelik görüş bildirilmesinin amaçlandığı ve danışma sürecine ülkemizdeki ilgili paydaşların da katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.