Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme ve Kamu Danışma Süreci Hk.

13 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA)güncellenmesi çalışmaları kapsamında, BK tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde kamu danışma sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, 5 Ocak 2024 tarihine kadar güncellenecek bahse konu STA’nın önceliklerine yönelik görüş bildirilmesinin amaçlandığı ve danışma sürecine ülkemizdeki ilgili paydaşların da katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır.

Söz konusu duyuruya ve danışma süreci anketine aşağıda yer alan linklerden erişilebilmektedir.

https://www.gov.uk/government/news/government-calls-on-business-expertise-to-boost-trade-with-turkey

https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_e5lFqtXCY28ygbI

Bilgilerinize sunarız.