Türkiye – Brezilya 3. Dönem Karma Ekonomi Komisyon (KEK) toplantısı

27 Ocak 2017

Türkiye – Brezilya 3. Dönem Karma Ekonomi Komisyon (KEK) toplantısının, 2017 yılı Mart ya da Nisan aylarında Brazil’de gerçekleşmesi planlanmaktadır.
Bilgilerinizi ve Türkiye – Brezilya 3. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptında yer almasında fayda görülen konuların, ticari ve ekonomik ilişkilein arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik evirilicek sektörler, ikili ilişkilerinde karşılanan sorunlar ve çözüm önerileri ile gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bir bilgi notunun 3 Şubat 2017 tarihine kadar Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğine Faks (0312 218 22 09) ile iletilmesi Gerekmektedir.

Paylaş