Türkiye-Cezayir 12. Dönem KEK Toplantısı Hk.

4 Mart 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Cezayir 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’nın önümüzdeki dönemde düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup toplantıda kullanılmak üzere Birliğimizden bir bilgi notu talep edilmektedir.

Konunun ilgili üyelerinize duyurularak, söz konu toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Cezayir ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 8 Mart 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.