Türkiye – Cezayir KEK 11. Dönem Toplantısı Görüş Talebi

3 Mayıs 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih DÖNMEZ ve Cezayir Enerji Bakanı Sayın Abdelmadjid ATTAR’ın eş başkanlıklarında, Aralık ayının üçüncü haftasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Cezayir ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.