“Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi 17’nci Dönem Toplantısı” Hk.

19 Ekim 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KETK) 17. Dönem Toplantısının 9 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi yöntemle düzenleneceği belirtilmekte ve söz konusu toplantı kapsamında Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve Birliğimizce hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Çin ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Odanız/Borsanız görüşlerinin 22 Ekim 2021 Cuma gününe kadar (yasar.beyaz@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Paylaş