Türkiye-EFTA STA Ortak Komite Toplantısı/Vize, Oturma İzni ve Çalışma İzni Konuları

21 Haziran 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, ülkemiz ve EFTA (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) ülkeleri arasında 1992 yılından itibaren yürürlükte olan ve 1 Ekim 2021 tarihinde “hizmet ticareti ve e-ticaret” konularını da kapsayacak şekilde revize edilen Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşmasının ilk Ortak Komite Toplantısının Ağustos ayında yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle son dönemde iş insanlarımızın, ticaret erbabı ve yatırımcılarımızın EFTA ülkelerine yaptıkları Schengen vizesi başvuruları başta olmak üzere oturma izni ve çalışma izni alma konusunda da sorunlar yaşadıklarının bilindiği, söz konusu sorunların, Anlaşmanın danışma ve karar alma mekanizması olan Ortak Komite’de görüşülebileceği ifade edilmektedir. Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu Ortak Komite Toplantısı hazırlıklarında kullanılmak üzere, EFTA ülkelerine yapılan vize, oturma izni ve çalışma izni başvurularında yaşanan sorunlara ilişkin bilgi notlarının 7 Temmuz 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E[1]posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilginize sunarız.