Türkiye-Finlandiya I. Dönem JETCO Toplantısı Hk.

22 Nisan 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Türkiye-Finlandiya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) Birinci Dönem Toplantısının 8 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, I. Dönem JETCO Mutabakat Zaptında yer almasında fayda görülen konularda İngilizce ve Türkçe metin önerilerine ve konuşma notlarında faydalanılmak üzere bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
Bahse konu toplantının hazırlıklarında yararlanmak üzere, Finlandiya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 6 Mayıs 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (e-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.