Türkiye-Fransa VII. Dönem ETOK-JETCO Toplantısı

16 Kasım 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Fransa Yedinci Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK) Toplantısının, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ve Fransa’nın Dış Ticaret, Ekonomik Çekicilik ve Yurtdışındaki Fransız Vatandaşlarından Sorumlu Bakan Sayın Olivier BECHT’in eşbaşkanlıklarında, 30 Kasım 2022 tarihinde Paris’te gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve Birliğimizce hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Fransa ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin görüşlerinizin 18 Kasım Cuma gününe kadar Birliğimize (anara.daylan@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.