Türkiye-Gabon KEK 2. Dönem Toplantısı

28 Temmuz 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 28.07.2022 tarih 7604 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 27.07.2022 tarih ve 7674380 sayılı yazıya atfen; Türkiye-Gabon Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısının 2022 yılı Eylül ayında Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu’nun eşbaşkanlığında Ankara’da düzenleneceği belirtilmektedir.

Gabon ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin görüşlerinizin 11 Ağustos 2022 Perşembe gününe kadar yasar.beyaz@tobb.org.tr  adresine iletilmesi rica olunur.

Bilgilerinize sunarız.