Türkiye-Gambiya 2. Dönem KEK Toplantısı Hk.

15 Mart 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. dönem toplantısının 18-19 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiştir.
Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Gambiya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için önerileri, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 24 Mart 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilebileceği belirtilmiştir.