Türkiye-Gana arma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısı Hk.

14 Mart 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı’nın 5-6 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiştir.
Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Gana ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 16 Mart 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi talep edilmektedir.