Türkiye, Gürcistan ve AB Çapraz Kümülasyon İş Forumu

22 Ağustos 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un katılımıyla “Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasında Çapraz Kümülasyon: Ticaret ve Yatırım Fırsatları” İş Forumu’nun 9 Eylül 2022 tarihinde Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace‘ta gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmiştir.

Birliğimiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde
ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu İş Forumuna, çapraz kümülasyon araştırması kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Gürcü firmaların katılımı beklenmektedir.

Söz konusu etkinlik çerçevesinde Gürcü iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmeyi, Türkiye-Gürcistan ve Gürcistan-AB arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmaları ve çapraz kümülasyon mekanizmasının sağladığı avantajlardan yararlanmayı arzu eden, bu kapsamda ortak girişim ve/veya yatırım projelerine ilgi duyan firmaların https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1441/18875 adresindeki formu eksiksiz şekilde
doldurmaları gerekmektedir.

Detaylı program bilgisi ön kayıt yaptıran firma temsilcileri ile bilahare paylaşılacaktır.

Taslak program ile başvuru koşullarının yer aldığı bilgi notu için Tıklayınız