Türkiye-İsrail 5. Dönem KEK Toplantısı

25 Temmuz 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 22.07.2022 tarih ve 20653 sayılı yazıda, Türkiye-İsrail 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısının 4-5 Eylül 2022 tarihlerinde İsrail’de gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, İsrail ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Konuyla ilgili ilişkin görüşlerinizin 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.