Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı

1 Ocak 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısının 2021 yılı ilk çeyreği içerisinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Kongo ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde kaydedilen gelişmeler, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bilgi notunun en geç 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Paylaş