Türkiye-Kosova 1. Dönem KEK Toplantısı Hk.

13 Şubat 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Kosova 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’nın 28-29 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemizde düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup toplantıda kullanılmak üzere Birliğimizden bir bilgi notu talep edilmektedir.

Konunun ilgili üyelerinize duyurularak, söz konu toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Kosova ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 14 Şubat 2024 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (eren.ozturk@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.