Türkiye-Küba Teknik İzleme 5. Dönem Toplantısı

30 Eylül 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 17 Ekim 2022 tarihinde ülkemizde gerçekleşmesi planlanan Türkiye-Küba Teknik İzleme V. Dönem Toplantısı hazırlıkları çerçevesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler, Küba ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile Teknik İzleme V. Dönem Toplantısında gündeme getirilmesinde fayda görülen konular, toplantı sonucunda imzalanacak olan toplantı tutanağında yer alması talep edilen hususlara ilişkin bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu toplantıda kullanılmak üzere görüşlerinizin 5 Ekim 2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (aybike.demir@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.30