Türkiye-Macaristan VIII. Dönem KEK Toplantısı

11 Kasım 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Sekizinci Dönem Toplantısının, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto eşbaşkanlıklarında 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, Birliğimiz görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 22 Kasım 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.