Türkiye-Polonya Çalışma Grubu İkinci Toplantısı

5 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 21 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi ortamda düzenlenen Türkiye Polonya Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı kapsamında, sizlerden gelen görüşler çerçevesinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin Birliğimiz görüşleri Bakanlığa iletildiği bildirilmiştir.

Bu defa, ilgi (b)’de kayıtlı yazı ile, söz konusu toplantıda Polonya tarafının gümrük prosedürlerini
gündeme getirdiği ve 2023 yılı Ocak ayı sonu veya Şubat ayı başında gerçekleştirilmesi planlanan ikinci toplantıda ikili ticarette gümrükler konusunda karşılaşılan sorunların ele alınmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, mevcut olması halinde, Polonya gümrüklerinde karşılaşan problemlere ilişkin görüşlerinizin 16 Ocak 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.