Türkiye-Polonya Çalışma Grubu Toplantısı Hk.

13 Aralık 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Polonya Düzenli İstişareler 5. Dönem Toplantısı sonucunda ikili ticarette karşılaşılan sorunları ele almak üzere kurulan Türkiye-Polonya Çalışma Grubu’nun ilk toplantısının 21 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, Birliğimiz görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Polonya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 16 Aralık 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.