Türkiye-Umman 11. Dönem KEK Toplantısı hk.

26 Eylül 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısı’nın 17-18 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
Söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Umman ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler ve özellikle ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 28 Eylül 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.