Türkiye’de bulunan test merkezleri kataloğu

9 Haziran 2014

Türkiye’de bulunan test merkezleri kataloğu.
“Ar‐Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi”, “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması” ve
“Daha Yüksek Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması” 9. Kalkınma Planı
stratejisi içinde hedef olarak belirlenmiş son derece önemli unsurlardır. Bu stratejik hedefe
yönelik olarak ulusal düzeyde en fazla Ar‐Ge çalışmalarının yürütüldüğü sektör otomotiv olarak
ön plana çıkmaktadır. Otomotiv sektörü küresel olarak da Ar‐Ge ve yenilikçilik konusunda öncü
ve lokomotif işlevine sahiptir. Ancak stratejik hedeflere etkili biçimde yönelebilmek için
öncelikle elde bulunan olanakların bilinmesine ve gerçekçi bir analizinin yapılmasına gerek
vardır. Bu anlamda ülkemizde Otomotiv konusunda Ar‐Ge yapan kurum ve kuruluşlar ile ilgili bir
insan kaynağı, bilgi birikimi ve test sistemleri envanterini oluşturma hususu öncelikli bir
konudur.
Bu husus Otomotiv Teknolojileri Ar‐Ge A.Ş. – OTAM’ın koordinasyonu altında faaliyetlerini
başarı ile sürdüren Otomotiv Teknoloji Platformu – OTEP’in kuruluş aşamalarında önemli bir
hedef, bir görev olarak benimsenmiştir.
Ağustos 2009’dan bu yana yayınlanan OTAM aylık bültenlerinde, bu hedefe yönelik olarak,
otomotiv konusu ile ilgili olarak ülkemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların tanıtımı
yapılmaktadır. Mevcut bütün ilgili kurum ve kuruluşlar henüz tamamlanmamışsa da önemli
ölçüde zenginleşmiş bir arşiv oluşmuş bulunmaktadır.
Bu arşivin güncelliğini yitirmeden ilgili kesimlerle paylaşılmasının önemli faydalar sağlayacağı
hususu da gözetilerek, söz konusu tanıtım yazıları ilk aşamada Mayıs 2011’de derlenerek
basılmış, ardından geçen süre zarfında yine izleyen OTAM aylık bültenlerinde tanıtımları yapılan
yeni kuruluşlarla zenginleşen katalog, Aralık 2012’de büyük ölçüde güncelleştirilmiş ve
derlenerek genişletilmiş bir katalog haline getirilmiştir.
Prof.Dr. Ali G. Göktan
OTAM Yönetim Kurulu Başkanı
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10930200/Otomotiv%20Ar-Ge%202012.pdf

Paylaş