Türkiye’de Entegre Kimyasal Yönetimine Yönelik Değerlendirmeler ve Öneriler: Anket Çalışması Hk.

18 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; Kimyasalların Yönetimi’nin; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (REACH), Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi Hakkında Yönetmelik (CLP) ve bunların yanında oyuncakların, kozmetiklerin, biyositlerin, bitki koruma ürünlerinin, gıdaların, işyerlerindeki kanserojenlerin güvenliği ve çevre koruma mevzuatı gibi diğer pek çok mevzuat dahil olmak üzere kapsamlı bir çerçeveye sahip olduğu ifade edilerek tüm bileşenleri ile birlikte entegre kimyasallar yönetiminin sağlanması için Entegre Kimyasallar Yönetimi konulu bir çalışma yapılacağı ve çalışmaya ilişkin anket hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_LxIFIUOAgd2_gR8xh-iv1ejwi8zTE5ypskkgIAQAudIhkA/viewform?usp=sharing linkinde yer alan anketin 22 Ocak 2024 tarihine kadar doldurulmasına ilişkin ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.