Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli Hk.

10 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye’nin net sıfır hedefine ulaşma çabalarında, elektrik üretimi ve imalat sanayi sektörlerinin karbonsuzlaştırılması kritik öneme sahiptir. Dünyada karbon yakalama, kullanma ve depolama (KYKD) yoluyla özellikle bu sektörlerdeki salımların kısmen yönetilmesine ilişkin KYKD teknolojileri araştırılmaya ve KYKD’nın ekonomik analizleri yapılmaya devam edilmektedir.

KYKD, Avrupa Birliği tarafından da önemli bir iklim ve enerji politikası aracı olarak kabul edilmektedir. Avrupa Birliği CO2’nin büyük bir sızıntıya yol açmayacak ve bu şekilde halk sağlığına veya çevreye zarar verme riski olmayacak bir şekilde güvenli jeolojik depolamasını sağlamak için 2009’da Karbon Yakalama ve Depolama Direktifini kabul etmiştir. Mevcut teknoloji ve maliyetlerin hali hazırda karbon yakalama kullanma ve depolama için oldukça yüksek düzeyde olması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, KYKD’nın Türkiye’de uygulanabilirliği konusunu daha iyi anlamak ve karşılıklı görüş alışverişi yapabilmek amacıyla Birliğimiz bünyesinde bir seminer gerçekleştirilecektir. Birliğimiz İstanbul Hizmet Binasında (Esentepe, Harman Sok. No:8 Şişli/İstanbul) 21 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seminerin gündemi ekte yer almaktadır.

Seminerin duyurulmasını ve söz konusu toplantıya katılım sağlayacak kişilerin iletişim bilgilerinin http://karbonyakalama.tobb.org.tr adresinde yer alan forma en geç 15 Kasım 2023 tarihine kadar işlenmesini rica ederim.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız