TÜRKOTED Başkanı Özkan Ağış: Yerli kaynak kullanımı arttırılmalıdır

Kocaeli Sanayi Odası 27’nci Meslek Komitesi Makine Kurulum Hurda atık ve Bertaraf Sanayi Grubu tarafından düzenlenen “Enerji Verimliliği” konusunda toplantı yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda Türkiye Kojenerasyon Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED) Başkanı Özkan Ağış ,bir sunum gerçekleştirdi.TÜRKOTED Başkanı Ağış,sunumuna “Enerji Verimliliği Nedir” sorusunu yanıtlayarak başladı. Başkan Ağış, “Üretimde enerji verimliliği , birim enerji kaynağı ile mümkün olan en yüksek ikincil (Sekonder) enerji elde etmek, tüketimde enerji verimliliği ise , elimizdeki enerjinin mümkün olduğu kadar (yani mevcut teknolojinin imkan verdiği ölçüde)tasarruflu kullanılmasıdır.

Enerji Verimliliği konusu, enerji üretiminden tüketimine kadar , birincil ve ikincil enerji kaynaklarının en yüksek tasarrufla kullanılmasıdır.Yapılabilecek tasarruf büyük ölçüde teknolojik gelişmişliğe ve rekabetçi piyasa kurallarının uygulanmasına bağlıdır” dedi.Sunumunda “Enerji Kaynaklarının Yetersizliği” konusuna da değinen TÜRKOTED Başkanı Ağış, “ Ülkemiz , bilinen ve bulunan enerji kaynakları itibarıyla kendine yeterli değildir.Bugün enerji kaynaklarımızın yüzde 72’si , ithal yoluyla karşılanmaktadır.Petrol ihtiyacımızın yüzde 93’ü , doğal gazın yüzde 98’i , yüksek kaliteli kömür ihtiyacımızın yüzde 80’i ithal yoluyla karşılanmaktadır.Bu zorunluluk bize yaklaşık yılda 60 milyar dolarlık bir ithalat faturası getirmekte , bu fatura da cari açığımızı arttırmaktadır.İthal bağımlılık oranını düşürmek için yapılan çalışmalar son 10 yıl içinde sadece yüzde 2 azalma sağlayarak yüzde 4’ten yüzde 72’ye indirilebilmiştir”

Yerli kaynak kullanımını arttırarak ,ithal bağımsızlığımızı azaltmanın hepimizin ulusal görevi olduğunu vurgulayan TÜRKOTED Başkanı Özkan Ağış, “ Hükümetimizin adeta seferberlik ilan eder gibi yayımladığı Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde yerli fosil kaynak üretiminin maksimum ölçüde arttırılması , güneş,rüzgar,biyogaz ve biyokütle gibi yenilebilir enerji potansiyelimizin birinci öncelikle değerlendirilmesi fosil kaynaklardan üretim verimliliğinin çok yüksek teknolojiler kullanılarak arttırılması , yani ulusal ve ithal enerji kaynaklarımızın azami ölçüde tasarruf edilmesi esas alınmıştır”