Tütün Ürünlerinin Ülkemize İthalatı Hk.

7 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 2023/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği uyarınca 2401.20 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış tütün” ürünlerinin, 31.03.2023 tarihinden itibaren ülkeye girişinde Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya bitki sağlığı kontrolü sonucunda uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.