Ukrayna Hakkında

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan yazıda, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun “Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş ve Çıkış Usulleri” konulu Kararı’nın, 8 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda, yabancı uyrukluların ve vatansızların belirli kontrol noktaları üzerinden ve özel izne dayalı olarak Kırım’a giriş-çıkış yapabilmelerine ilişkin usuller ayrıntılı olarak belirtilmektedir.
Özetle, yabancıların ve vatansızların Kırım’a girişleri ve Kırım’dan çıkışları, bugüne kadar yalnızca Kontrol Noktalarındaki Devlet Sınır Servisi yetkililerinin iznine tabiyken, söz konusu uygulamayla, Devlet Göç Servisi’nin yerel şubelerine önceden yapılacak başvuruya istinaden verilebilecek özel izne bağlı kılınmış; ayrıca Kırım’a girişler yalnızca bu belgede ön görülen amaçlarla sınırlandırılarak turistik amaçlı seyahatlerin önü kapatılmıştır.
Karar’a ilişkin detaylı bilgi notu, TOBB’un web sitesinin (http://www.tobb.org.tr/)  “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Ukrayna” bölümünde yer almaktadır.