Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Hk.

28 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2023-2030) hazırlanması çalışmalarının nihai aşamaya geldiği belirtilmektedir.

Aynı zamanda, planda yer alan uyum eylemlerine ilişkin uygulama adımlarının ortaya koyulması ve eylem planlarının uygulanmasında kurumlara yol göstermesi amacıyla sektörel uygulama planlarının hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı ile Sektörel Uygulama Planları ekte yer almakta olup; Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planına ilişkin görüşlerin https://form.jotform.com/232105788229965 linki üzerinden, Sektörel Uygulama Planlarına ilişkin görüşlerin ise https://form.jotform.com/232105439769967 linkinden ulaşılabilen formlar üzerinden 31 Ağustos 2023 tarihine kadar İklim Değişikliği Başkanlığına gönderilmesini ve Birliğimiz tarafından da Bakanlığa toplu olarak iletilmesi adına Birliğimize de gönderilmesini rica ederiz.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız