Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

18 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ulusal ve yerel ölçekte etkilenebilirlik ve risk analizlerine ilişkin çalışmalar yapılarak Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandığı bildirilmektedir.

İklim değişikliğinin azaltılması çalışmaları aynı Bakanlık tarafından ayrıca yürütülmekle birlikte; sektörlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği ve risk kapsamı Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Söz konusu doküman ekte yer almakta olup, plana ilişkin görüş ve katkılarınızın yine ekte iletilen görüş formuna işlenerek, en geç 25.05.2023 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

Detaylı bilgi için Tıklayınız