UNESCAP/ Asya-Pasifik İş Forumu Hk.

18 Ekim 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’ndan (UNESCAP) alınan, UNESCAP İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana imzalı örneği ekli davet mektubunda, Asya-Pasifik İş Forumu’nun 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde “An Asia-Pacific Green Deal for Business: Driving the Green Transformation” temasıyla Hong Kong’da hibrit formatta düzenleneceği iletilmektedir.

Bahse konu Forum’un 2004’ten bu yana her yıl UNESCAP tarafından düzenlendiği, sürdürülebilir kalkınma odaklı bir kamu-özel sektör bölgesel çevre oluşturma (networking) toplantısı niteliğinde olduğu ve Forum’a ilişkin ilave bilgilere “https://unescap.org/apbf” adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Forum’un taslak programı ve katılımcılar tarafından 15 Ekim 2023 tarihine kadar doldurularak Sekretarya’ya gönderilmesi talep edilen görevlendirme formu keza ilişikte sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız