UR-GE Faaliyetleri Sonuç Raporları Hk.

8 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine ilişkin Genelge’nin ilgili maddesi uyarınca, yurt içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde ve faaliyet sonuç raporlarında Ticaret Bakanlığı ve UR-GE logolarının kullanımına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.