Ürdün İhale Duyurusu

14 Ocak 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Ürdün’ün Ankara Büyükelçiliği’nden alınan ve bir örneği ekte
sunulan notaya atfen, Ürdün Ticaret Odası’nın Akabe’de yapılması öngörülen soğutma projesi hakkında açılan ihale mektubu ilettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan ihalenin bütçesinin 120.000 Avro olduğu, ihaleye başvuruların 04.01.2021-24.02.2021 tarihleri arasında alınacağı ve ihale için gerekli evrakın info@jocc.org.jo e-posta adresinden temin edilebileceği kaydedilmektedir.

Nota ve ekleri için tıklayınız

 

Paylaş