Ürün Güvenliği Ödülleri Hk.

10 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından verilen Ürün Güvenliği Ödülleri ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından her sene, tüketici güvenliğini yaptığı işin merkezine koymaya çaba sarf eden üreticilere Ürün Güvenliği Ödülleri verilmekte olup ödüle layık bulunan üreticilere prestijli bir bilinirlik sağlandığına, diğer üreticilerin de bu sayede iyi uygulamalar geliştirmesi yönünde dolaylı yoldan teşvik edildiğine vurgu yapılmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu tarafından yarışma ile ilgili bilgilendirme dokümanı https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward internet adresinde yayımlanmış olup, dokümanda, bu senenin ana temasının “Gençlerin Güvenliği” olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Bu tema ile:

Gençler tarafından kullanılan ürünlerin (gıda, tıbbi cihaz ve ilaçlar hariç) güvenliğinin arttırılmasının, genellikle gençler tarafından kullanılan alışveriş kanallarının güvenliğinin arttırılmasının, Ürün güvenliği ile ilgili gençlerin karşılaştığı risklerin vurgulanması ve önlenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

Başvuru dokümanında devamla, başvuru yapacak firmalar tarafından, yukarıda bahsi geçen konularda Avrupa Birliği mevzuatının gerekliliklerinin ötesine geçilmesine vurgu yapılmakta, gerekliliklerin ötesine geçmenin, mevzuatın belirttiği şartların ileriye taşınması olabileceği gibi aynı zamanda, mevzuatın kapsamadığı alanlarda gerçekleştirilecek gönüllü girişimler de olabileceği ifade edilmektedir. Ödüllere, Komisyon tanımına göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile KOBİ kapsamı dışındaki büyük işletmeler katılabilmekte olup, KOBİ’lere ve büyük işletmelere ayrı klasmanlarda altın, gümüş ve bronz ödüller verileceği belirtilmektedir. Başvuru yapacak adayların: Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) (AB üyelerine ek olarak İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) yer alan ülkelerden birinde kayıtlı olması veya kayıtlı bağlı kuruluşu olması, Girişimini AEA’da yer alan ülkelerden birinde sunmuş ve başvuru işlemlerinden en az üç ay öncesinde işletmeye başlamış olması, Girişimin uluslararası kabul görmüş Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kapsamında insan hakları, çevre ve işçi sağlığı standarlarına uygun bir biçimde işletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Komisyon tarafından ayrıca, başvuruların 8 Haziran – 8 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden kabul edileceği ve AB resmi dillerinden biriyle başvuru yapılabileceği belirtilmekte, bu diller haricinde yapılan başvuruların ise bilgisayar temelli çevirme programları vasıtasıyla çevrilerek değerlendirileceği ifade edilmektedir. Başvuruların, KSS beyanını (Ek-2) içeren nitelik kısmı ve ödül kısmından meydana gelen, ekte yer alan (Ek-1) başvuru formu doldurularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlaveten, katılımcılardan ek belgeler de istenebileceği belirtilmektedir. Öte yandan, kazananın belirlenmesi sürecinin üç aşamadan meydana geleceği ve:

1. Komisyon’un ulusal piyasa gözetimi otoritelerinin danışmanlığında başvurular arasında bir ön
eleme gerçekleştireceği,

2. Ürün güvenliği uzmanları ve AB kurumlarının temsilcilerinden müteşekkil bir jüri tarafından
finale kalan katılımcıların belirleneceği,

3. Son olarak ise kazananların nihai listesi hazırlanmadan önce KSS standartlarına göre
değerlendirme aşamasından geçirileceği ifade edilmektedir.

Katılımcılara yarışmanın sonuçları ile ilgili bilgilendirmenin Kasım ayının sonunda e-posta
aracılığıyla yapılacağı ifade edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız