Ürün Güvenliği ve Denetimi İle İlgili Genelgeler

19 Ocak 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;“CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve denetimi 2021/25)  kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenleme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu belirtilmiştir.

Üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen aşağıdaki linkte  örneği sunulan genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayınlandığı vurgulanmıştır.

Genelgeler :

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine İlişkin Genelge ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğine İlişkin Genelgelere ulaşmak  için tıklayınız

Paylaş