Yıllık ve Munzam Aidatlarda Erteleme

27 Mart 2020

Üyelerin Oda ve Borsalara ödeyeceği yıllık ve munzam aidatın ilk taksitleri ikinci taksit ile birleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerin oda ve borsalara ödeyeceği yıllık ve munzam aidatının ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı yazısı ile oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksiti, ödememe sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber oda ve borsa üyeleri için Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

Paylaş