Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi

13 Temmuz 2016

Sayın Üyemiz,
Kocaeli Sanayi Odası, üyelerinin değişen piyasa koşullarından ve kanuni yükümlülüklerden doğan beklenti ve ihtiyaçlarına tek bir noktadan çözüm üretebilmek için “Sanayi Destek Merkezi – SADEM” i kurmuştur. SADEM, KSO üye işletmelerin beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, alternatif cevaplar sunacak hizmet sağlayıcıları ile birlikte katma değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç için, SADEM olarak eğitim organizasyonlarına başlanmıştır. Lansmana özel, ilk eğitimlerin finansal desteği Kocaeli Sanayi Odası tarafından sağlanmaktadır.
Bu kapsamda; 25-26-27 Temmuz 2016 tarihlerinde Kocaeli Sanayi Odası’nda 3 (üç) günlük “UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ” düzenlenecektir.
Eğitim Programı ile;

  • Kalkınma Ajansı başta olmak üzere mali yardımlar ve AB Hibe Programları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma,
  • Proje döngüsü yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme,
  • Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini formülize ederek ortaya koyabilme ve soruna ilişkin olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme,
  • Projenin mantıksal çerçeve matrisini, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” na uygun şekilde tüm bileşenleriyle oluşturabilme,
  • Proje ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik projeler için fon kaynakları ve hibe çağrıları araştırabilme ve bu çağrılara yönelik projeler hazırlayabilme,

gibi yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir
Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlı olup, başvuru yapanlar arasından kabul edilenlerin eğitimle ilgili masrafları Odamız tarafından karşılanacaktır.
20 Temmuz 2016  mesai bitimine kadar başvuru yapılabilmekte olup, katılımı onaylanan kişilere 21 Temmuz 2016 tarihinde e-mail ile bildirim yapılacaktır.
Başvuru için TIKLAYINIZ
 
Detaylı bilgi için; Seda Aydın, seda@kosano.org.tr  Tel: 0262 315 80 58

PROGRAM
25 – 26 – 27 Temmuz 2016 / Kocaeli Sanayi Odası Merkez Ofisi
Eğitimin İçeriği
25 Temmuz Pazartesi
Eğitim Programı Hakkında Genel Bilgi ve Tanışma
Hibe Programlarına Genel Bakış (Katılımcılar/ temsil edilen kurumlara özel sunum)
Proje Döngüsü Yönetiminin (PDY) Temel İlkeleri
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Mevcut Durum Analizi, Paydaşlar Analizi, Sorun Analizi
26 Temmuz Salı
Ana Sorunun Tanımlanması Neden-Sonuç İlişkisi
Sorun Ağacı
Hedef Analizi, Hedef Ağacı, Strateji Analizi
Bir Proje Dosyası Hazırlanması ve Uygulama
27 Temmuz Çarşamba
Faaliyet ve Kaynak Planlaması
Bütçe Hazırlanması, İzleme ve Değerlendirme
Hibe Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi
Ortak Arama ve Konsorsiyum Oluşturulması
Hibe Başvurularında Yapılan Hatalar ve Sıkça Sorulan Sorular ve Değerlendirme
Paylaş