VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

26 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

COVID-19 salgınının yol açtığı olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumluları Sicili”ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen süreler aşağıdaki tarihlere kadar uzatılmıştır.

Sicil Kayıt Yükümlülüğü Tablosu
Sorumlular Son Kayıt Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30.09.2020
Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.03.2021

 

 

Paylaş