Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı Tamamlandı.

Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı 2 Mayıs 2015 tarihinde Antalya’da başladı. Çalıştay’a Bakanlığımız ve Diğer Kamu Kurumlarının Temsilcileri, TÜRMOB Temsilcileri, TESK Temsilcileri ve Akademisyenler tarafından katılım sağlandı. Çalıştay’da Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, TÜRMOB Başkanı Sayın Nail SANLI ve Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Bu Çalıştayda, toplumda vergi bilincini ve gönüllü uyumu etkileyen faktörler, bu alanda yapılmış olan ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ile mükelleflerimizin ve meslek mensuplarının problem ve gelişim alanlarına ilişkin çözüm önerileri değerlendirilerek gönüllü uyum stratejisi ve eylem planı oluşturulacaktır. Çalıştay, 3 Mayıs 2015 Pazar günü akşamı sona erdi.