Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığı’nın Kullanılması Hk.

4 Haziran 2020

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın

“4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMRÜKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün olduğunu,”

“Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılabileceğini” belirttiği ifade edilmiştir.

Paylaş