Veri Kullanımı ve Veri Paylaşımı Stratejisi için girdi oluşturacak “Türkiye’de İmalat Sektörü için Veri Uzayları Projesi” Anketi başladı

20 Nisan 2021

Sayın Üyemiz,

Elektronik, tekstil, makina, kimya, ilaç ve motorlu ulaşım araçları imalatı gerçekleştiren işletmelerde veri paylaşımı kapsamında neler yapılabileceği, nelerin eksik olduğu, ne tür engellerle karşılaşıldığı, sektörel platformların oluşup oluşmadığı, oluşabilmesi için neler yapılabileceği ve genel olarak sektörün veri konusuna yaklaşımının ne olduğunu öğrenerek mevcut durumu anlamak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından Türkiye’de İmalat Sektörü için Veri Uzayları Projesi Anketi hazırlanmıştır. Bu kapsamda Elektronik, tekstil, makina, kimya, ilaç ve motorlu ulaşım araçları imalatı gerçekleştiren işletmelerin https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/155881?lang=tr adresinde yer alan ankete katılımları beklenmektedir.

Paylaş