Verimlilik Proje Ödülleri

16 Aralık 2016

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılması ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir
“Verimlilik Projesi ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.
Bu kapsamda ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne İletilmesi gerekmektedir.

Paylaş