Verimlilik Projesi Ödülleri

24 Mart 2021

Sayın üyemiz,

T.C.Kocaeli valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nin 2021 yılı ödül ve değerlendirici başvuru sürecine başlandığı bildirilmiştir.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvurabileceği ve bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formlarının 15 Mayıs 2021 tarihine kadar doldurulması bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş