Vietnam 127 Proje Duyurusu

Ülke: Vietnam

Açıklama: Vietnam’ın 2020 yılına kadar yabancı sermaye vasıtasıyla hayata geçirmeyi planladığı 127 projenin listesi ekte sunulmaktadır. Söz konu listede; altyapı, sosyal altyapı, tarım ve üretim-hizmetler başlıkları altında ulaştırma, enerji, su, kentsel atık arıtma ve sanayi bölgeleri için altyapı geliştirme, üniversiteler/ hastaneler/ ilaç fabrikaları/ turizm siteleri inşaatı, yüksek teknolojili tarım bölgeleri kurulması projesi, gıda işleme tesisleri, yeni bir petrol rafineri tesisi ve havacılık ekipmanları üreten bir fabrika projesi gibi projeler yer almaktadır. İhale ayrıntısı için tıklayınız.