WCF 10. Dünya Odalar Kongresi’ne Katılan KSO Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye’deki kayıtdışı Suriye’li işçilerin etkileri ve maliyetlerini aktardı

25 Eylül 2017

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Milletler Arası Ticaret Odası bünyesindeki Dünya Odalar Federasyonu’nun Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlediği etkinliklerde Türkiye’yi temsil etti.

Dünya Odalar Federasyonu Konseyi’nin dünya çapındaki 20 üyesinden biri olan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  Avustralya’da yapılan olan, Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi Toplantısı ve 10. Dünya Odalar Kongresi’ne katılarak Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin istihdamı ve Türkiye ekonomisine etkileri konusunda bir sunum yaptı. KSO Başkanı Zeytinoğlu, sunumunda özetle şöyle konuştu; “İnsani Gelişme Vakfı ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanarak Temmuz ayında açıklanan “Mülteci Hayatlar Monitörü” adlı rapora göre yaklaşık 650 bin Suriyelinin kayıtlı veya kayıtsız istihdamda yer aldığı belirtiliyor. Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların çalışma izin usul ve esaslarının düzenlendiği “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe girdiği tarihten 15 Eylül 2017 tarihine kadar Çalışma Bakanlığınca düzenlenen çalışma izin sayısı 26.245’dir. Bu verilerden ülkemizde kayıt dışı çalışan 620 bin Suriyeli mülteci olduğunu görüyoruz. Kayıt dışı çalışan 620 bin mülteci yerine, Haziran ayı itibariyle 3 milyon 251 bin olan işsizler ordumuzdan 620 bin işsiz çalışma hayatına katılsa, ülkemizdeki işsizlik oranının 2 puan azaldığını hesaplıyoruz. Buradan hareketle Suriyeli mültecilerin ülkemiz işsizlik oranını 2 puan artırdığını söyleyebiliriz.”

17-20 Eylül tarihleri arasında Sydney’de  WCF Başkanı Peter Mihok, Başkan Yardımcısı Hamad Buamim, Onursal Başkan Rona Yırcalı’nın da yer aldığı bir dizi toplantıda “Geleceğin İş Dünyası”, “Güç ve Küresel Mobilite”, “Yolsuzluk Karşıtı Uyum İlkeleri” ve Ticaret Odaları için Acil “Durum Hazırlıklı Olma, Müdahale ve Kurtarma Programı’nın Başlatılması”, “ATA Karneleri” gibi konular da ele alındı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu yıl Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Üyeliği’ne Avrupa bölgesini temsilen 3. kez seçilmişti.

2017 – 2019 dönemi seçimleri için, 130 ülkeden 1.200’ün üzerinde Oda üyesi elektronik oy kullanmaya davet edildiği Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi için dünyanın tüm bölgelerinden, 48 farklı ülke temsilcisi aday olmuş, seçimlerde Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa bölgesini temsilen üçüncü kez seçilerek, 20 temsilci arasında yer almaya hak kazanmıştı.

Paylaş